KZR INiG przypomina, że 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie wymóg 50% redukcji emisji GHG dla biokomponentów, względem odpowiednika kopalnego. W praktyce oznacza to, że od tej daty do krajowego NCW, a tym samym na rynku, będą uznawane tylko biokomponenty spełniające ten wymóg. W wielu przypadkach (np. biodiesel z rzepaku) nie będzie możliwe stosowanie standardowych wartości emisji GHG , a jedynie wartości rzeczywistych. 


KZR INiG przypomina, że przejście z wartości standardowych na rzeczywiste jest możliwe, tylko wtedy, jeśli obliczenia przeprowadzane w danym przedsiębiorstwie zostały zweryfikowane i zaakceptowane przez audytora uprawnionej jednostki certyfikującej. Mając na uwadze fakt, że od 1 stycznia 2018 na rynku powinny być dostępne biokomponenty, do których przypisano rzeczywistą wartość emisji GHG, KZR INiG zaleca wcześniejsze zaplanowanie audytu kalkulacji emisji GHG i sprzedaż produktów z przypisaną wartością rzeczywistą, tak, aby już pod koniec tego roku, w magazynach znajdowały się wyłącznie biokomponenty spełniające wymaganie 50% redukcji emisji GHG.