W pierwszych dniach czerwca przedstawiciele biura, a także przedstawiciele niektórych z członków Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju wzięli udział w spotkaniu poświęconym uprawie rzepaku ozimego. W Minikowie w dniu 2 czerwca br. odbył się Międzynarodowy Dzień Rzepaku, którego organizatorami byli Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.


Wydarzenie to składało się z dwóch części: debaty i prezentacji odmian rzepaku na poletkach doświadczalnych. W debacie udział wzięli przedstawiciele europejskich zrzeszeń producentów roślin oleistych i białkowych zrzeszonych w EOA (European Oil Alliance). Głównym tematem dyskusji była perspektywa związana z ochroną rzepaku ozimego w Polsce i krajach Unii Europejskiej po wycofaniu zapraw neonikotynoidowych. Dyskusję moderował Karol Bujoczek z Top Agraru. Do zabrania głosu w dyskusji została zaproszona również Wiceminister Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi- Ewa Lech, która musiała się zmierzyć z argumentami przedstawionymi m.in. przez Prezesa Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. Poza przedstawicielami EOA, w spotkaniu udział wzięli również zagraniczni goście z innych organizacji m.in. Nathalie Leqouc z FEDIOL, którego PSPO jest członkiem. Debata zakończyła się sformułowaniem następujących wniosków dotyczących skutków wycofania zapraw neonikotynoidowych:
• Konsekwencją wycofania zapraw jest konieczność kilkakrotnego wykonywania przez plantatorów zabiegów nalistnych. 
• Ponadto może to spowodować, że zwiększy się nielegalne stosowanie środków ochrony roślin, co jest sprzeczne z przepisami obowiązującymi w Polsce i UE.
• Brak skutecznej ochrony rzepaku we wczesnych fazach rozwojowych przyczynia się do obniżenia plonu i spadku opłacalności uprawy rzepaku. 
• W opinii zabierających głos ekspertów brak jest wiarygodnych badań potwierdzających szkodliwość dla pszczół zapraw z grupy neonikotynoidów. 
• Uczestnicy forum apelują zatem o przywrócenie możliwości stosowania środków z grupy neonikotynoidów w zaprawach nasiennych w uprawie rzepaku ozimego. 
• Postulaty te miały zostać przekazane na ręce przewodniczącego Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego, Komisarza ds. Rolnictwa Komisji Europejskiej oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Podczas drugiej części spotkania, uczestnicy Międzynarodowego Dnia Rzepaku mieli możliwość zwiedzenia kolekcji odmian rzepaku na poletkach prowadzonych w stacji Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin U prawnych w Chrząstowie. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem producentów rzepaku, którzy licznie przybyli do Kujawsko Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.