PSPO prowadzi działania na rzecz budowania świadomości walorów śruty i makuchy rzepakowego pod hasłem "Pasze rzepakowe - cenne źródło białka i energii" 


Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju począwszy od 2010 r. prowadzi działania na rzecz budowania świadomości walorów śruty i makuchu rzepakowego pod hasłem „Pasze rzepakowe - cenne źródło białka i energii”. 
Pasze rzepakowe są jednym z tańszych źródeł białka pochodzenia roślinnego dostępnych w kraju. Mimo że nie mogą całkowicie zastąpić śruty sojowej, to ich możliwości w żywieniu zwierząt są niewykorzystane.

Dzięki zastosowaniu pasz rzepakowych można zyskać:
- tańszy substytut śruty sojowej, dzięki czemu poprawia się opłacalność chowu, 
- wyższe dobowe przyrosty masy ciała zwierząt rzeźnych, w tym drobiu, świń i bydła opasowego, a także ryb,
- wyższą wydajnością mleczną krów,
- krótszy okres chowu i tuczu zwierząt rzeźnych,
- poprawę składu chemicznego tłuszczu i wartości dietetycznej mleka, jaj i mięsa.

Doskonałe właściwości pasz rzepakowych są wynikiem postępu hodowlanego, w którym olbrzymią rolę odegrał prof. dr hab. Jan Krzymański. Odkrycie Pana Profesora umożliwiło wyhodowanie odmian niskoglukozynolanowych i otworzyło przed paszami rzepakowymi szeroki rynek zbytu.

Działania PSPO mają na celu wsparcie rozwoju przetwórstwa rzepaku i zagospodarowania śruty i makuchu rzepakowego w znacznej mierze na polskim rynku. Podstawową grupą docelową kampanii są hodowcy bydła, trzody i drobiu obok firm branży paszowej. W ramach kampanii zostaną wykorzystane narzędzia PR oraz marketingowe. 

PSPO przeprowadziło następujące działania:

  • wydanie książki „Pasze rzepakowe w żywieniu zwierząt” (tom IV z serii Teraz rzepak, Teraz olej w nakładzie 27,5 tys. sztuk)
  • uruchomienie strony internetowej o charakterze edukacyjno-informacyjnym dedykowanej paszom rzepakowym, zapraszamy na www.paszerzepakowe.pl
  • coroczne konferencje poświęcone paszom rzepakowym z udziałem hodowców, organizacji branżowych, świata nauki i mediów – np. w Warszawie, Balicach i Przysieku
  • udział w targach branżowych np. Ferma Bydła i organizacja specjalistycznych konsultacji dla hodowców 

Na bieżąco odbywają się wykłady ekspertów na konferencjach branżowych i inspirowane są artykuły w mediach branżowych.

Autorytety, uczestniczące już w kampanii w roli ekspertów to m.in.:

  • prof. dr hab. Franciszek Brzóska – Instytut Zootechniki w Balicach
  • prof. dr hab. Stefania Smulikowska – Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt w Jabłonnej
  • prof. dr hab. Zygmunt Maciej Kowalski – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  • dr inż. Zbigniew Lach – Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osięcinach
  • dr inż. Marian Kamyczek - Instytut Zootechniki PIB ZD w Pawłowicach
  • profesorowie z Instytutu Zootechniki, współautorzy książki: doc. dr hab. Ewa Hanczakowska, prof. dr hab. Jerzy Koreleski, prof. dr hab. Juliusz Strzetelski, doc. dr hab. Sylwester Świątkiewicz

PSPO zaprosiło także do współpracy organizacje branżowe hodowców, ODR-y a takżę Izbę Zbożowo-Paszową, której członkiem jest PSPO.