Włączając się w promocję krajowej uprawy rzepaku, PSPO uruchomiło cykl wydawnictw w ramach projektu "Teraz rzepak, Teraz olej".  Drukiem ukazało się 8 pozycji, w tym 6 monografii. 


Przedsiębiorcy skupieni w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju kierowani społeczną odpowiedzialnością biznesu i konsekwencją w realizacji misji Stowarzyszenia włączyli się w promocję krajowej uprawy rzepaku i postanowili uruchomić cykl publikacji pt. „Teraz rzepak, Teraz olej”. Publikacje adresowane są przede wszystkim do producentów rzepaku oraz przedsiębiorców zajmujących się obrotem nasionami oleistych.

Założeniem projektu jest promocja i wprowadzanie wysokich standardów jakościowych w produkcji i przetwórstwie rzepaku celem uzyskania najwyższych standardów dla oleju rzepakowego.

Poszczególne obszary związane z zagadnieniami dotyczącymi rzepaku znajdują miejsce w oddzielnych tomach. W ramach cyklu "Teraz rzepak, Teraz olej", zaplanowanym na lata 2008-2011 i uzupełnionym w 2013 r. wydaliśmy publikacje na temat materiału siewnego, uprawy roli i siewu, nawożenia, ochrony, zbioru, suszenia i przechowywania, a także bezpieczeństwa zdrowotnego rzepaku. Oddzielne publikacje poświęciliśmy olejowi rzepakowemu, śrucie i makuchom rzepakowym. Zwróciliśmy uwagę szczególnie na nowe problemy, będące konsekwencją znacznego zwiększenia produkcji.

W ramach projektu „Teraz rzepak, Teraz olej” ukazało się 8 pozycji, w tym 6 monografii. Drukiem ukazały się następujące wydawnictwa:

  • lipiec 2008 r. -  tom I „Kodeks Dobrej Praktyki Produkcji Rzepaku”
  • luty 2009 r. - tom II  "Olej rzepakowy - nowy surowiec, nowa prawda" (wersja rozszerzona i skrócona)
  • lipiec 2009 r. - tom III "Technologia produkcji surowca - część I od wyboru odmiany do ochrony w stadium rozety"
  • styczeń 2010 r. - tom IV "Pasze rzepakowe w żywieniu zwierząt" (wersja rozszerzona i skrócona)
  • marzec 2010 r. - tom III część 2 od diagnozy przezimowania do do zbioru (forma ozima) oraz od wyboru odmiany do zbioru (forma jara)
  • maj 2011 r. - tom V Suszenie i przechowywanie rzepaku
  • 2013 r. - tom VI Integrowana ochrona i bezpieczeństwo zdrowotne rzepaku


Łączny nakład wyniósł około 120 tysięcy egzemplarzy. Zdecydowana większość została przekazana nieodpłatnie rolnikom dostarczającym rzepak do zakładów tłuszczowych będących członkami PSPO. Naszym zamiarem było, aby publikacje „Teraz rzepak, Teraz olej” trafiły do niemal wszystkich producentów rzepaku, dlatego firmy skupione w PSPO podjęły się dystrybucji publikacji wśród swoich dostawców.

Równolegle uruchomiliśmy elektroniczną ścieżkę dostępu do poszczególnych publikacji, można je pobrać na stronie www.pspo.com.pl w zakładce Publikacje.

Kierownikiem projektu była Ewa Myśliwiec - dyrektor biura PSPO.