Począwszy od 2009 r. do dziś PSPO przygotowuje regularnie newsletter branżowy Oil Express. W każdym numerze zebrane są najistotniejsze informacje dotyczące branży oraz bieżące notowania cen rzepaku, oleju, śruty, makuchu i biopaliw.


Realizując postanowienia statutowe biuro PSPO opracowuje newsletter elektroniczny "Oil Express". W każdym numerze zebrane są najistotniejsze informacje dotyczące branży oraz bieżące notowania cen rzepaku, oleju, śruty, makuchu i biopaliw.

Informacje zaprezentowane są w przyjaznej szacie graficznej, a notowaniom towarzyszą aktualizowane wykresy. Każdy numer to kilka stron konkretnych i użytecznych informacji, aby czytelnik mógł się z nimi szybko zapoznać.

Oil Express możesz pobrać ze strony www.pspo.com.pl w zakładce Oil Express lub otrzymywać bezpośrednio na swoją skrzynkę mailową. Jeżeli chcesz dopisać się do listy odbiorców Oil Express dopisz się do listy mailingowej.