By ułatwić rolnikom wybór odmian rzepaku o najwyższym potencjale produkcyjnym PSPO promuje odmiany, które zostały przebadane w warunkach krajowych oraz charakteryzują się najwyższym potencjałem plonowania.


Pomimo wzrastającego zapotrzebowania na nasiona rzepaku i zapewnionego zbytu w Polsce można zaobserwować stagnację plonów tej rośliny.

Ponadto, mimo faktu, że Polska jest czołowym producentem rzepaku w Europie to krajowe plony nie osiagają wyników porównywalnych do wiodących w tym zakresie krajów UE. Zahamowanie przyrostu plonów następuje pomimo postępu technologicznego nowo rejestrowanych odmian, których lista bardzo szybko się rozrasta.

W Polsce uprawia się coraz więcej odmian o niezbadanej adaptacji do warunków Polski oraz o nieznanej jakości.

Stwarza to zagrożenie nieświadomego wprowadzenia GMO, czy odmian o wysokiej zawartości kwasu erukowego, czemu wyraźnie sprzeciwia się zarówno krajowy przemysł olejarski jak i świat nauki. Ze względu na łatwość przekrzyżowań rzepaku czy problem samosiewów nawet incydentalne wprowadzenie do uprawy odmian wysokoerukowych wiąże się z ryzykiem obniżenia jakości uzyskiwanych nasion rzepaku oraz ich produktów. W dłuższej perspektywie spowoduje to nieodwracalne konsekwencje w postaci strat zarówno dla rolnictwa i przemysłu.

Zauważając powyższe problemy PSPO postanowiło podjąć kroki mające na celu poprawę obecnej sytuacji i zminimalizowanie związanych z tym ryzyk.

Jako, że jedną z głównych przyczyn złego stanu może być trudność wyboru z wielu oferowanych odmian tej, która będzie odpowiednia dla danych warunków uprawy, Stowarzyszenie rozpoczęło prace nad zapewnieniem rolnikom dostępu do najnowszej wiedzy z zakresu nasiennictwa oraz promocję odmian rzepaku o najwyższym potencjale produkcyjnym.

Po szeregu spotkań konsultacyjnych z ekspertami PSPO postanowiło publikować ‘Ranking odmian rzepaku ozimego’. Opracowanie to jest przygotowywane każdego roku na podstawie danych PDOiR z uwzględnieniem przezimowania w przejrzystej formie, dzięki czemu stanowi użyteczne narzędzie dla szerokiego grona odbiorców.

Ranking odmian rzepaku można pobrać w zakładce Publikacje, jak również otrzymać w zakładach skupionych w PSPO.