W celu ułatwienia rolnikom decyzji o wyborze odmiany rzepaku porównano 88 odmian, w tym 20 odmian populacyjnych i 68 mieszańcowych spośród znajdujących się aktualnie w Krajowym Rejestrze Odmian lub w katalogu wspólnotowym UE.


Wybór odmiany w dużym stopniu wpływa na efekty produkcyjne i ekonomiczne uprawy rzepaku, jednak duża liczba oferowanych odmian może wpłynąć na trudność w wyborze najlepszej. 

W wydanym właśnie Rankingu Odmian Rzepaku 2018 dokonano oceny porównawczej na podstawie danych z doświadczeń Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych. Odmiany uszeregowano począwszy od najlepszych do stosunkowo gorszych na podstawie sumy punktów przeliczeniowych z 8 cech ważonych. Kolorami w prosty i przejrzysty sposób oznaczono znaczenie każdej z cech danej odmiany w porównaniu z pozostałymi.

Zobacz Rankingu Odmian Rzepaku 2018