W ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych wraz z Polskim Stowarzyszeniem Producentów Oleju jako partnerem projektu mają przyjemność zaprosić Państwa na serię dedykowanych seminariów, które odbędą się we wrześniu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie.


Seminaria odbywają się pod hasłem „Innowacyjna produkcja zwierzęca na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Zwiększenie udziału wysokobiałkowych komponentów paszowych pochodzenia krajowego, w tym śruty rzepakowej, w produkcji mleka, trzody chlewnej oraz bydła opasowego”

Celem realizacji projektu jest umożliwienie szybkiego transferu praktyk innowacyjnych w produkcji zwierzęcej prowadzonej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego polegających na zwiększeniu udziału w dawkach żywieniowych zwierząt gospodarskich pasz wysokobiałkowych pochodzenia krajowego.

KALENDARIUM I REJESTRACJA

Seminarium: Producenci MLEKA, Minikowo 10.09.2018 r.

PROGRAM: Seminarium I _Minikowo_producenci mleka

ZAPISY: https://innowacyjne-bialko-seminarium-producencimleka.konfeo.com/pl/groups

Seminarium: Producenci BYDŁA OPASOWEGO, Minikowo 10.09.2018 r.

PROGRAM: Seminarium II _Minikowo_producenci bydła opasowego

ZAPISY: https://innowacyjne-bialko-seminarium-producencibydlaopasowego.konfeo.com/pl/groups

Seminarium: Producenci TRZODY CHLEWNEJ, Minikowo 11.09.2018 r.

PROGRAM: Seminarium III _Minikowo_producenci trzody chlewnej 

ZAPISY: https://innowacyjne-bialko-seminarium-producencitrzodychlewnej.konfeo.com/pl/groups