Polska Koalicja Biopaliw i Pasz Białkowych jest platformą organizacji branżowych inicjującą działania 
w imieniu i na rzecz krajowego łańcucha wytwórczego biokomponentów i biopaliw ciekłych.


 

Funkcjonująca nieprzerwanie od 2008 roku (do 2018 roku pod nazwą Koalicji Na Rzecz Biopaliw) i współtworzona formalnie przez Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju, Krajową Radę Gorzelnictwa i Produkcji Biopaliw, Związek Gorzelni Polskich oraz Krajową Izbę Biopaliw, Polska Koalicja Biopaliw i Pasz Białkowych jest ważnym głosem branżowym na forum rządowym i parlamentarnym reprezentując sektor biopaliw „od pola do baku”. W swoich inicjatywach podkreśla nierozerwalny z lokalną produkcją biopaliw wątek jednoczesnego dostarczania na rynek przez te same fabryki i z tych samych surowców rolnych wysokobiałkowych komponentów paszowych takich jak śruta rzepakowa czy podestylacyjny susz zbożowy.