PSPO wydało nową publikację nt. produkcji nasion rzepaku o najwyższych wartościach technologicznych wymagającej stosowania najwyższego reżimu technologicznego zarówno podczas uprawy, zbioru, suszenia jak i podczas przechowywania. 


Produkcja nasion rzepaku o najwyższych wartościach technologicznych wymaga stosowania najwyższego reżimu technologicznego zarówno podczas uprawy, zbioru, suszenia jak i podczas przechowywania. Wymaga ona uwzględnienia czynników, które mają decydujący wpływ na ich wartość technologiczną.

Znajomość tych czynników gwarantuje utrzymanie najwyższej wartości technologicznej i nasion oraz minimalizację strat ilościowych i jakościowych.

 

Do czynników kształtujących wartość technologiczną i zdrowotną nasion i oleju rzepakowego zaliczamy:

o   Zmianowanie

o   Kwalifikowany materiał siewny

o   Zbilansowane nawożenie

o   Stosowanie  w optymalnym terminie  środków ochrony roślin wyłącznie zarejestrowanych dla rzepaku

o   Ograniczenie desykacji

o   Prawidłowy termin zbioru

o   Właściwe suszenie

o   Czystość magazynów i brak szkodników magazynowanych

o   Właściwa wilgotność nasion oraz monitorowanie warunków przechowywania

o   Czystość środków transportu

 

Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju poprosiło ekspertów z Instytutu Agrofizyki PAN, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB oraz Instytutu Ochrony Roślin o przygotowanie o przygotowanie pogłębionego opracowania jakościowego, które będziemy mogli przedstawić Państwu już na początku 2019 r.

Tymczasem przedstawiamy skróconą wersję, którą wydrukowaną bezpłatnie można otrzymać w zakładach tłuszczowych będących członkami PSPO, a także pobrać w wersji elektronicznej z naszej strony www z zakładce Publikacje.