Drukiem ukazała się najnowsza publikacja PSPO pt. „Czynniki kształtujące wartość technologiczną i zdrowotną nasion i oleju rzepakowego”.  Przygotował ją zespół znamienitych autorów z Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Poznaniu oraz Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu.


 

W monografii wnikliwie zostały poddane analizie wszystkie czynniki jakie mają wpływ na zachowanie najwyższej wartości technologicznej oleju i nasion rzepaku oraz na minimalizację strat ilościowych i jakościowych. Omówione zostały kwestie prawidłowego zmianowania, doboru odmian, uprawy, zbioru, suszenia oraz magazynowania i transportu. Każdemu z czynników został poświęcony oddzielny rozdział 200 stronicowej publikacji.

 

Zobacz spis treści i streszczenie>>

 

Oferujemy możliwość zakupienia pełnego wydania publikacji pt. „Czynniki kształtujące wartość technologiczną i zdrowotną nasion i oleju rzepakowego” po uprzednim przesłaniu formularza zamówienia i dokonania przedpłaty za publikację w kwocie 150 zł (przesyłka gratis).

 

Pobierz formularz zamówienia>>