W odpowiedzi na wspólne wystąpienie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju oraz Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych w sprawie właściwej stawki podatku VAT na nasiona rzepaku po zmianach prawnych, jakie weszły w życie z dniem 1 lipca 2020 r., Departament Podatku od Towarów i Usług Ministerstwa Finansów wyjaśnia, że na nasiona sklasyfikowane do działu CN 12 „Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza” ma zastosowanie stawka 8%. Dotyczy ona również materiału siewnego i jej zastosowanie nie jest zależne od dalszego przeznaczenia produktów ich przetworzenia (np. oleju) na kolejnych etapach produkcji, które tym samym nie ma wpływu na opodatkowanie VAT samych nasion.


Tym samym Ministerstwo Finansów rozstrzygnęło problematyczną kwestię właściwego rozumienia pojęcia „przeznaczenia” nasion rzepaku w kontekście funkcjonalności nowej matrycy stawek VAT i potwierdziło podwyższenie stawki VAT dla nasion rzepaku. Według resortu, jej wdrożenie, w oparciu o klasyfikacje CN i PKWiU, a także – jak czytamy w piśmie MF – „na założeniu opodatkowania jedną stawką VAT całych (w miarę możliwości) działów towarowych CN, co w połączeniu (…) spowodowało, że zmiana stawek na niektóre towary – podwyższenie stawki dla pewnych towarów lub obniżenie dla innych – była nieuniknionym efektem przyjętych przy konstruowaniu nowej matrycy VAT założeń.”

 „W naszym przypadku efektem wprowadzonych zmian w systemie podatkowym jest wzrost stawki VAT obowiązującej na nasiona rzepaku do 8%. Ministerstwo jednocześnie wskazało dotychczasową stawkę 5% jako nadal obowiązującą i właściwą, ale jedynie w przypadku nasion, które przeznaczane byłby do bezpośredniego spożycia, co oczywiście w praktyce nie ma miejsca" - powiedział Mariusz Szeliga, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.

Trudności w interpretacji nowych przepisów VAT w odniesieniu do rzepaku wynikały przede wszystkim z braku możliwości jednoznacznego określenia na etapie ich skupu od producenta finalnego przeznaczenia, które co do zasady determinuje stawkę podatku wg nowej matrycy VAT. Produktami przerobu tej samej partii nasion jest bowiem śruta, a więc pasza ze stawką 8%, oraz olej, który obowiązuje stawka preferencyjna 5% - również w przypadku jego przeznaczenia na biopaliwa jeśli spełnia on kryterium jadalności. Ministerstwo wskazało nam w tym kontekście, że produkty przetworzenia nasion rzepaku sklasyfikowane w innych kodach CN są opodatkowane wg własnych kryteriów ucinając tym samym dotychczasowe wątpliwości w tym zakresie" – podsumował Adam Stępień, Dyrektor Generalny PSPO.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warszawa, 16.10.2020 r.