Zgodnie wytycznymi Komisji Europejskiej przedstawionymi w Komunikacie z dnia 15 października 2020 r. do Parlamentu Europejskiego i Rady „Gotowość w obszarze strategii szczepień i wprowadzania szczepionek przeciwko COVID-19” pracownicy sektora żywnościowego tj. rolnictwa oraz zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego powinni się znaleźć wśród priorytetowych grup objętych narodowymi programami szczepień państw członkowskich UE na koronawirusa Sars-COV2.


„Komisja Europejska jasno zdefiniowała grupy społeczne, które powinny zostać poddane szczepieniu w pierwszej kolejności. Wśród tych grup, oprócz pracowników medycznych o podwyższonym ryzku zakażenia oraz osób starszych o podwyższonym ryzku poważnej choroby lub śmierci ze względu na wiek, których pierwszeństwo w dostępie do szczepień jest dla wszystkich bezdyskusyjne, wskazano grupę „Niezbędnych pracowników poza sektorem opieki zdrowotnej” obejmującą literalnie m.in. pracowników sektora rolnictwa i sektora spożywczego. Zachowanie płynności w działalności producentów żywności i pasz, do których zaliczają się zakłady olejarskie, jest kluczowe z perspektywy bezpieczeństwa funkcjonowania Państwa, dlatego jako Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju zdecydowaliśmy się wystąpić w tej sprawie do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego” - powiedział Mariusz Szeliga, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.

„Zakłady przerobu rzepaku to nie tylko jeden z kluczowych segmentów krajowego przetwórstwa rolno-spożywczego odpowiedzialnego za dostawy jadalnego oleju rzepakowego oraz pasz białkowych w postaci śruty rzepakowej oraz makuchu, ale również bardzo ważna część krajowego łańcucha wytwórczego biokomponentów, jako że olej rzepakowy jest podstawowym surowcem do krajowej produkcji biodiesla. W ramach wiosennego lockdown’u w Europie znaczna część państw UE1 zdecydowała się na formalne sklasyfikowanie sektora żywnościowego jako jednego z kluczowych segmentów swoich gospodarek, co teraz powinno mieć swoje przełożenie na opracowywane programy szczepień, tak aby zapobiec potencjalnym przerwom w dostawach żywności. Swoim wystąpieniem do Ministerstwa Zdrowia chcieliśmy zwrócić na tę kwestię uwagę także w Polsce, w szczególności w kontekście pojawiających się głosów w debacie publicznej kwestionujących zasadność powszechnego szczepienia Polaków” – skomentował Radosław Stasiuk, Wiceprezes PSPO.

W tej sprawie apelują również wspólnie na poziomie ogólnoeuropejskim międzynarodowe federacje producentów żywności Food Drink Europe oraz European Federation of Trade Unions in the Food, Agriculture and Tourism w ramach akcji informacyjnej prowadzonej pod hasłem „Tylko zdrowi pracownicy mogą wyżywić Europę”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warszawa, 18.12.2020 r.    

 

1 m.in. Francja, Belgia, Niemcy, Holandia, Dania, Włochy, Szwecja