Zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju tłocznie w III kwartale 2021 roku przerobiły łącznie 747 tys. ton rzepaku. Tym samym zanotowano jedynie nieznaczny, bo o 32 tys. ton, spadek przerobu nasion w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku, dzięki czemu tegoroczny wynik za okres styczeń – wrzesień nadal pozostaje wyższy (2 338 tys. ton vs. 2 303 tys. ton) niż ten zanotowany w ciągu pierwszych 9 miesięcy ubiegłego roku, przypomnijmy rekordowego pod tym względem. Dzięki stabilnemu przerobowi surowca Polska pozostaje wśród europejskich liderów w produkcji poekstrakcyjnej śruty rzepakowej, która jest kluczowym lokalnym źródłem białka paszowego. Podaż śruty przez Członków PSPO tylko w III kwartale br. wyniosła 404 tys. ton, a od początku roku wyprodukowali oni jej już ok. 1,3 mln ton.


„Dzięki dobrym tegorocznym zbiorom rzepaku w kraju przemysł olejarski utrzymuje wysoką podaż produktów przerobu nasion zapewniając bezpieczeństwo ich dostaw. Śruta rzepakowa to najważniejsze pod względem ilościowym rodzime źródło białka paszowego i ważne jest, abyśmy potrafili wykorzystać odpowiednio jej potencjał. Dlatego PSPO aktywnie inicjuje działania ukierunkowane na promocję wśród rolników pasz rzepakowych, w szczególności w tych sektorach produkcji zwierzęcej, gdzie możliwości ich stosowania są największe. Na ostatniej konferencji branżowej poświęconej śrucie rzepakowej w żywieniu bydła mlecznego, jaką zorganizowaliśmy 21 października w Wysokiem Mazowieckiem*, padła teza, że dla krów jest ona wręcz lepsza niż śruta sojowa. Warto więc rozwijać ten kierunek, aby rolnicy mogli i chcieli świadomie korzystać z krajowego, szeroko dostępnego białka paszowego z rzepaku” - powiedział Mariusz Szeliga, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.

„Przy wysokim i jednocześnie bardzo stabilnym przerobie rzepaku w Polsce, który możemy potwierdzić już po raz kolejny na twardych danych Członków PSPO, niestety stabilny pozostaje także eksport śruty rzepakowej z kraju. Oczywiście poprawia nam to ujemny bilans handlowy oleistymi wynikający z dużego importu śruty sojowej, ale de facto nie jest zjawiskiem korzystnym w świetle deficytu białka paszowego w Polsce. Zużycie śruty rzepakowej w kraju rośnie niestety bardzo powoli, więc nadal widzimy ogromne pole do działania w tym obszarze inicjując nie tylko akcje informacyjne i edukacyjne, ale także badania naukowe, czemu służyć mogą środki z Funduszu Promocji Roślin Oleistych” - podsumował Adam Stępień, Dyrektor Generalny PSPO.

*  Szczegółowa relacja z V Ogólnokrajowej konferencji na temat śruty rzepakowej pt. „Śruta rzepakowa jako realna alternatywa dla importu śruty sojowej. Możliwości zwiększenia wykorzystania pasz rzepakowych w żywieniu bydła mlecznego” dostępna jest na stronie internetowej PSPO: https://www.pspo.com.pl/380,V-konferencja-na-temat-sruty-rzepakowej-juz-za-nami!,aktualnosci.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warszawa, 04.11.2021 r.