W odpowiedzi na coraz częściej pojawiający się problem ze szkodnikami magazynowymi Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju wydało broszurę pt. „Rozkruszki w przechowywanych nasionach rzepaku. Prewencja i zwalczanie”.


 

Rozkruszki są najczęstszymi i najważniejszymi szkodnikami przechowywanych płodów rolnych, produktów żywnościowych i pasz. Żerują w zbożu i nasionach roślin oleistych i innych, w przetworach mącznych, w serach i mleku w proszku, w ziołach, suszonych owocach i warzywach.   

W publikacji wydanej nakładem PSPO znajdziemy charakterystykę najczęściej występujących rozkruszków w nasionach rzepaku i ich szkodliwości, a także dobre praktyki do zastosowania dla przygotowania magazynów i samego przechowywania rzepaku oraz metody zwalczania rozkruszków.

 

Autorem publikacji jest prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz z Zakładu Entomologii Stosowanej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydanie broszury w nakładzie 5.000 sztuk zostało sfinansowane ze środków Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju. Publikacja będzie bezpłatnie dystrybuowana wśród dostawców rzepaku do zakładów tłuszczowych, będących członkami PSPO.

Publikacja jest również do pobrania w wersji elektronicznej na naszej stronie www w zakładce Publikacje https://www.pspo.com.pl/publikacje.html