W dniach 23 i 24 maja br. w Kazimierzu Dolnym odbyła się XXI konferencja naukowa pt. „Postępy w technologii tłuszczów roślinnych”. 


Konferencja jak co roku zgromadziła specjalistów z zakresu technologii tłuszczów zajmujących się tą tematyką zarówno od strony naukowej jak i praktycznej. Organizatorem wydarzenia był Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego z Warszawy. Wykład dot. „Podsumowania 3-letniej kampanii Pokochaj olej rzepakowy” przedstawiła Ewa Myśliwiec z PSPO. Z kolei prof. Małgorzata Wroniak z SGGW przedstawiła szereg argumentów przemawiających za zastosowaniem oleju rzepakowego w diecie. Ciekawy wykład dot. aktualnej polityki dot. biopaliw wygłosiła również Izabela Krysiuk z KIB. Większość pozostałych doniesień dotyczyła aspektów technologicznych produkcji olejów i margaryn, wyników badań i eksperymentów oraz dostępnych technologii. Spotkanie było też dobrą płaszczyzną do wymiany doświadczeń pomiędzy specjalistami, także umożliwiło integrację branży w niewątpliwie urokliwym miejscu jakim jest Kazimierz Dolny. 

Zdj. 1. Ewa Myśliwiec, dyrektor biura PSPO

 

Zdj. 2. Prezentacja Izabeli Krysiuk, kierownik biura KIB oraz uczestnicy konferencji

 

Zdj.3. prof. Stanisław Ptasznik, IBPRS

 

Zdj.4. prof. Artur H. Świergiel, IBPRS

 

Zdj 5. prof. Małgorzata Wroniak, SGGW 

 

Zdj. 6. Uczestnicy konferencji