4 października 2009 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski wręczył uroczyście nominacje członkom Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Roślin Oleistych.

Wydarzeniu towarzyszyła konferencja prasowa, a następnie odbyło się pierwsze posiedzenie. W jego trakcie Komisja uchwaliła regulamin prac, zasady gospodarowania funduszem oraz wybrała prezydium i uchwaliła strategię na 2020 r.


 

Fundusz Promocji Roślin Oleistych, który właśnie rozpoczął działalność, jest jednym z ważniejszych spośród wszystkich dziesięciu już działających - powiedział minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

  

Skład Komisji FPRO:

·         3 przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju – Agnieszka Jastrzębska, Ewa Myśliwiec i Radosław Stasiuk

·         3 przedstawicieli Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych – Agata Kuczyńska, Mariusz Olejnik, Marek Kałużyński

·         1 przedstawiciel Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność" - Tomasz Obszański

·         1 przedstawiciela pszczelarzy z ramienia Stowarzyszenia Polska Ekologia – Marek Barzyk)

·         1 przedstawiciel Izb Rolniczych – Wiktor Szmulewicz

 

W wyniku głosowania Prezydium Komisji stanowią:

·         Mariusz Olejnik (KZPRiRB) – Przewodniczący Komisji

·         Ewa Myśliwiec (PSPO) –  Wiceprzewodnicząca Komisji

·         Marek Barzyk (pszczelarz) – Sekretarz

 

Środki, którymi będzie dysponował Fundusz Promocji Roślin Oleistych będą pochodziły z wpłat, do których zobowiązany jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa roślin oleistych (rzepak, rzepik, soja, len i konopie), bez względu na ich przeznaczenie. Wysokość wpłaty na Fundusz Promocji Roślin Oleistych wynosi 0,2% wartości netto od roślin oleistych (będących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług).

 

Istotnym dokumentem jest Strategia dla branży roślin oleistych na rok 2020 jednogłośnie uchwalona przez Komisję, w oparciu o którą Komisja będzie rozpatrywać wnioski o dofinansowanie działań. http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/fundusze/fpro/strategia_fpro_2020_uchw4_2019.pdf

Obszary, do których można ubiegać się finansowanie w 2020 r. to:

- obszar rolny

- obszar konsumencki

- obszar białkowy

- obszar biopaliwowy

- obszar pszczelarski

- obszar działalności organizacji branżowych

Szczegółowe założenia, cele i możliwości realizowanych działań w załączeniu.

 

Dokumenty uchwalane przez Komisję, będą zamieszczane na stronie http://bip.kowr.gov.pl/fundusze-promocji/wyplaty-z-funduszy-promocji/fundusz-promocji-roslin-oleistych

 

 

Informacje medialne:

- Pierwszy Portal Rolny https://www.ppr.pl/wiadomosci/mrirw-komisja-zarzadzajaca-funduszem-promocji-roslin-oleistych

- Top agrar https://www.topagrar.pl/articles/aktualnosci-branzowe-uprawa/fundusz-promocji-roslin-oleistych-rozpoczal-dzialanie/

- Kierunek Spożywczy https://www.kierunekspozywczy.pl/artykul,68463,komisja-zarzadzajaca-funduszem-promocji-roslin-oleistych-powolana.html

- strona ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/komisja-zarzadzajaca-funduszem-promocji-roslin-oleistych---powolana

- Nagranie z przemówienia ministra https://www.youtube.com/watch?v=xQLpKoJrVHY

 fot. Ewelina Spłocharska