Dnia 22 października 2019 roku w sali Pod Aniołem głubczyckiego ratusza odbył się finał V gminnego konkursu "Siejąc kwiaty - pomagamy pszczołom". W tym roku w konkursie wzięło udział 14 placówek. Celem konkursu jest kształtowanie u dzieci świadomości ekologicznej, pozytywnych postaw proekologicznych, docenianie wartości przyrodniczych i estetycznych najbliższej okolicy oraz doskonalenie umiejętności obserwacji przyrody i dokonywania różnych w form jej opisu. W uroczystości wzięli udział liczni zaproszeni goście. 


Patronat honorowy, nad konkursem jak co roku, objął burmistrz Głubczyc Pan Adam Krupa. W tym roku oprócz dotychczasowych lokalnych firm naszą akcję wsparły: Bank Spółdzielczy w Głubczycach, Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, Krajowa Federacja Producentów Zbóż oraz Polski Związek Pszczelarski. Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju ufundowało nagrody dla laureatów konkursu w postaci książek na temat pszczół, a także grę pn. „Honeycombs”, czyli plastry miodu. Wszystkim laureatom konkursu serdecznie gratulujemy.