Przedstawiciele biura PSPO w dniu 27 listopada br wzięli udział w konferencji pod hasłem „Jak edukować Polaków o zdrowym żywieniu?” organizowanej przez Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej oraz Instytut Żywności i Żywienia. Celem wydarzenia było podkreślenie roli edukacji konsumentów, w tym zaprezentowanie działań realizowanych przez Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej oraz znaczenia współpracy pomiędzy producentami, naukowcami, a organami administracji publicznej. 


Wydarzenie podzielone były na dwie części. Pierwszą część wykładową otworzyła dr Regina Wierzejska z Instytutu Żywności i Żywienia, która opowiedziała o znakowaniu żywności. Podsumowała co i w jakiej formie może znaleźć się na etykietach produktach spożywczych, oraz zachęcała uczestników do czytania i porównywania tych informacji.  Zaapelowała, aby nie oceniać pochopnie konkretnych produktów, a dokonać wnikliwej analizy składu wartości odżywczych, gdyż czasem zdarza się tak, że produkty postrzegane przez konsumentów jako „zdrowe” czy „dobre” okazują się pełne cukru czy też innych mniej pożądanych w naszej diecie składników. Kolejny wykład poprowadziła dietetyczka- Klaudia Wiśniewska, która oceniła jak odżywiają się Polacy, przedstawiła trendy w spożyciu żywności i porównała je z zaleceniami żywności. Według danych opublikowanych przez CBOS z 2019 roku, ponad 80% Polaków uważa, że odżywia się zdrowo lub bardzo zdrowo. Niestety analiza dostępnych danych naukowych wskazuje że nasza dieta daleka jest od ideałów. Wśród najczęściej popełnianych błędów żywieniowych przez Polaków to: nieregularne spożywanie posiłków, zbyt niskie spożycie warzyw i owoców, zbyt niskie spożycie ryb i kasz, a także zbyt duże spożycie soli, mięsa czerwonego czy też cukru i słodyczy. Kolejnym poruszonym na wydarzeniu tematem, nawiązującym do poprzedniego wykładu było właśnie omówienie najczęstszych błędów żywieniowych. Podkreślono rolę działań edukacji żywieniowej w zakresie zwrócenia uwagi konsumentów na konieczność obniżenia spożycia cukru, soli i tłuszczu pochodzenia zwierzęcego.

Ostatni wykład poprowadziła dietetyczka z Instytutu Żywności i Żywienia- Magdalena Sona-Strzelińska, która podkreśliła ogromną rolę edukacji konsumentów jak ważnego elementu profilaktyki i leczenia chorób dietozależnych. Opowiedziała ona o działaniach edukacyjnych prowadzonych w ramach Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, a także o ideach jego powstania. Chodziło o stworzenie przystępnej platformy, będącą rzetelnym źródłem wiedzy na temat żywienia i zdrowego stylu życia. Opowiedziała nie tylko o stronie internetowej na której dostępne są dziesiątki artykułów eksperckich, ale również kompendia wiedzy czy krótkie filmy wideo. Poinformowała również o kampaniach edukacyjnych prowadzonych przez pracowników IŻŻ oraz o stworzeniu Centrum Dietetycznego Online, z którego już dziś korzystają tysiące zainteresowanych.

Kolejną częścią konferencji były dwie debaty eksperckie w których uczestniczyli przedstawicieli producentów żywności, organów administracji publicznej i naukowców w trakcie których dyskutowane były możliwości wspólnych działań podejmowane przez przemysł spożywczy w celu poprawy zdrowia Polaków. W pierwszej debacie udział wzięli prof. Bogdan Wojtyniak , Zastępca Dyrektora ds. Analiz i Strategii w Zdrowiu Publicznym NIZP-PZH, dr Regina Wierzejska z IŻŻ, dr Katarzyna Wolnicka- Kierownik Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, a także Andrzej Gantner, Dyrektor Generalny Polskiej Federacj Producentów Żywności, a także Grzegorz Łapanowski, znany kucharz, propogator gotowania, a także prezes Fundacji Szkoła na Widelcu. Podczas debaty omówione zostały najważniejsze wnioski z raportu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, którego jednym z kluczowych wniosków jest fakt, że tylko co drugi Polak ma świadomość że to jego własne zachowania mogą przyczynić się do zwiększenia ryzyka takich chorób jak nadciśnienie tętnicze czy zawał serca. Podkreślono, że temat zdrowego żywienia jest obecni bardzo modny i często wypowiadają się w tym zakresie osoby bez wystarczającej wiedzy eksperckiej, co potęguję powielanie mitów i wprowadzanie konsumentów w błąd. Z tego względu podkreślono konieczność komunikacji wyników badań naukowych w formie zrozumiałej dla przeciętnego człowieka. Andrzej Gantner podkreślił tez konieczność ścisłej współpracy naukowców i organów administracji takich jak Główny Inspektorat Sanitarny czy Państwowy Zakład Higieny. Zaproponował wolę organizacji wspólnych szkoleń dla producentów, po to aby jasno wyznaczać kierunki potrzebnych reformulacji. Zaznaczył jednak, że nadal o wyborze konkretnego produktu decyduje przede wszystkim smak. Grzegorz Łapanowski opowiedział o działaniach podejmowanych przez swoją fundację, celem edukacji najmłodszych i zaszczepienia w nich pasji do gotowania i przekazania im bazowej wiedzy na temat zdrowego sposobu żywienia.

 

W drugiej debacie poruszono zagadnienia związane z tym, jakie działania dotychczas podjął przemysł spożywczy na rzecz poprawy zdrowia. Do tej rozmowy zostali zaproszeni przedstawiciele sieci Biedronka- Justyna Szymani  oraz Lidl – Aleksandra Robaszkiewicz, a także przedstawicielka firmy Coca Cola Poland Services- Gabriela Bar, którzy przedstawili zebranym działania podejmowane przez ich  firmy w celu poprawy zdrowia ich klientów. Zgromadzone firmy wymieniły szereg działań edukacyjnych, jak wydawanie książek dotyczących sposobu zdrowego żywienia, organizowania warsztatów dla dzieci z zakresu przyrządzania posiłków,  promowanie spożywanie warzyw i owoców, ale również podkreśliły czynione od wielu lat wysiłki reformacyjne w recepturach produktów swoich marek w celu obniżenia zawartości cukru i soli. Podkreślano również wprowadzanie dodatkowych, nie wymaganych prawem badań jakościowych, co swoje wysiłki w zakresie promocji aktywnego trybu życia, m. in poprzez sprzedaż odzieży i akcesoriów sportowych wysokiej jakości w niskich cenach, po to by zasobność portfela nie była przeszkodą do podejmowania tej aktywności. W tej części debaty udział wzięli również Andrzej Gantner z PFPŻ oraz dr Beata Przygoda, Kierownik Pracowni Witamin z IŻŻ.