Konkurs ZŁOTE SPINACZE organizowany jest przez Związek Firm Public Relations w celu podniesienia standardów oraz zwiększania profesjonalizmu w branży public relations.


Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich podmiotów realizujących projekty z sektora public relations w Polsce. Oceny projektów dokonuje jury, do którego co roku zapraszani są przedstawiciele organizacji biznesowych i pozarządowych, praktycy i eksperci branży PR oraz mediów w Polsce, a także autorytety środowiska akademickiego. W tym roku w skład jury weszło aż 80 osób.

 

Nagrodzona w 2019 roku kampania "Pokochaj olej rzepakowy" to trzyletni projekt współfinansowany przez Komisję Europejską i Rząd Polski. Celem kampanii, prowadzonej na rynku polskim i słowackim, był wzrost świadomości walorów oleju rzepakowego.

Kampanię na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju realizowała agencja Marketing&Communications Consultants.