Serdecznie zapraszamy do udziału w XIII Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, którego tematem będzie: „Jakość rzepaku - wspólna korzyść rolnika, przetwórcy i konsumenta”. Forum odbędzie się w dniu 17 stycznia 2020 r. podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich, w pawilonie 7, sali A+B (Poznań, ul. Głogowska 10).


Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Producentów Oleju organizuje trzynastą edycję Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, które poświęcone zostanie tematyce jakości rzepaku i ma posłużyć jako platforma wymiany opinii, spostrzeżeń
i doświadczeń, jak również stanowić merytoryczne spotkanie z autorytetami branży rolniczej obejmujące swym zakresem naukę, przemysł i biznes.

Szczegóły dotyczące konferencji na poniższym plakacie.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Zapraszamy także do udziału w Międzynarodowych Targach Rolniczych Polagra-Premiery w dniach 17-19 stycznia 2020 r.


Targi to niezwykle ważne wydarzenie dla branży rolniczej nie tylko w Polsce, ale też w Europie Środkowo-Wschodniej. Fundamentem targów jest szeroki zakres tematyczny skierowany do fachowej publiczności oraz wysoki poziom merytoryczny wszystkich wydarzeń towarzyszących współtworzonych z przedstawicielami gospodarki oraz związkami branżowymi.