UE decyzją z dnia 13 stycznia 2020 r. ogłosiła informację o wycofaniu chloropiryfosu.


Insektycydy zawierające chloropiryfos oraz chloropiryfos metylowy mogą być w handlu do 1 kwietnia 2020 r., natomiast ostateczny termin stosowania upływa w dn. 16 kwietnia 2020 r.

Aktualnie do ochrony rzepaku ozimego zarejestrowanych jest 27 insektycydów, które zawierają chloropiryfos, natomiast chloropiryfos metylowy zarejestrowany jest w insektycydach, które służą do zwalczania chowaczy łodygowych i słodyszka rzepakowego. Szkodniki te w Polsce zwalcza się w pierwszych dniach kwietnia, po przekroczeniu progu szkodliwości. 

W uprawie rzepaku jarego chloropiryfos posiada 2 rejestracje, a chloropiryfos metylowy jest w 1 insektycydzie. Te insektycydy nie mogą być już stosowane w rzepaku jarym, co wynika z terminu siewu i wschodów roślin oraz zagrożenia przez szkodniki.

Insektycydy zawierające chloropiryfos oraz chloropiryfos metylowy w związku z decyzją UE można będzie stosować w rzepaku ozimym tylko do 16 kwietnia 2020 r..

Po tym terminie insektycydy zawierające chloropiryfos oraz chloropiryfos metylowy będąmusiały być utylizowane przez wyspecjalizowane i koncesjonowane firmy, co będzie generowało duże koszty.

 

Więcej informacji:
Prof. dr hab. Marek Mrówczyński
Dyrektor IOR - PIB