W nowoutworzonym Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie w dniu 22 stycznia 2020 roku odbyło się coroczne spotkanie administracji odpowiedzialnej za kwestie rolne z przedstawicielami Korpusu Dyplomatycznego Placówek Zagranicznych akredytowanych w Polsce. Organizatorem wydarzenia było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju zostało zaproszenie do współpracy przy organizacji tego spotkania. W jej ramach zostało przygotowane specjalne stoisko wystawowe na którym Stowarzyszenie prezentowało oleje z asortymentu firm członkowskich oraz dzieliło się z zaproszonymi gośćmi informacjami na temat walorów żywieniowych i zdrowotnych oleju rzepakowego, a także pokazywało, jak wyglądają nasiona rzepaku.  


Spotkanie zostało zainicjowane przemową Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi- Krzysztofa Jana Ardanowskiego, który podkreślił, że sprawą dla niego najważniejszą jest przyszłość rolnictwa. Minister zaznaczył, że jest ono niezbędne całemu światu, zwłaszcza w obliczu rosnącej liczby mieszkańców i konieczności zaspokojenia potrzeb żywieniowych. Podkreślając wielki problem głodu na świecie Jan Krzysztof Ardanowski zauważył, że rolnictwo jest w stanie wyżywić wszystkich potrzebujących.

Fot: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Krzysztof Jan Ardanowski (zdj. MRiRW)

Fot: Uczestnicy spotkania (zdjęcie MRiRW)

Zwrócił uwagę na debatę na temat przyszłości rolnictwa. Podkreślił silny związek rolnictwa z przyrodą. − Nasz kraj jest przekonany, że przyszłością jest rolnictwo, które nie niszczy przyrody. Zrównoważone, racjonalnie wykorzystujące zasoby naturalne. Poprawiające czasami błędy poprzednich pokoleń. Takie rolnictwo chcemy realizować w Polsce – mówił minister Ardanowski.

Szef resortu rolnictwa odniósł się także do działań organizacji krytykujących rolników, producentów rolnych i ich pracę. – Pojawia się ostatnio wiele głosów krytycznych wobec rolnictwa. Kwestionują one sens hodowli zwierząt czy upraw rolnych. Kampanie takie prowadzą niektóre organizacje ekologiczne. Chcę bardzo wyraźnie i zdecydowanie powiedzieć, że rolnictwo nie jest wrogiem środowiska naturalnego – zaznaczył.

Jan Krzysztof Ardanowski dodał, że dobre rolnictwo nie jest też przyczyną zmian klimatycznych. Zdaniem ministra może ono być skutecznym narzędziem dla powstrzymywania tych zmian poprzez absorbcję dwutlenku węgla, poprzez sekwestrację dwutlenku węgla, poprzez zatrzymywanie gazów cieplarnianych. – Takiego rolnictwa chcemy i takie rolnictwo będziemy w Polsce wspierać. Cieszę się, że rolnictwo zrównoważone, chroniące glebę, wodę, bioróżnorodność, pewnego rodzaju wiejski styl życia staje się również modelem rolnictwa, na który stawia Unia Europejska. Takie rolnictwo i taką ideę promuje nowy komisarz ds. rolnictwa, Polak, Janusz Wojciechowski. Będziemy go bardzo wspierali w rozwoju takiego, potrzebnego Europie i światu, rolnictwa.

Minister podkreślił także, że Polska jest krajem bardzo dynamicznie rozwijającym się. Krajem produkującym znakomitą żywność wysokiej jakości. – Staramy się jako duży kraj rolniczy, jak najwięcej naszej żywności eksportować. Również po to, aby konsumenci w innych krajach mogli z tej dobrej żywności skorzystać. Eksportujemy rocznie żywność za ponad 30 mld euro. Jesteśmy obecni z polską żywnością i promujemy ją na rynkach całego świata.

Szef resortu rolnictwa zachęcał obecnych na spotkaniu przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, a także wszystkich tych, którzy szukają kontaktów handlowych, naukowych, do ścisłej współpracy z polskim ministerstwem rolnictwa i z instytucjami podległymi ministrowi. Na zakończenie minister Jan Krzysztof Ardanowski złożył wszystkim zebranym noworoczne życzenia.

Po tej oficjalnej części wszyscy zaproszeni goście mieli możliwość skosztowania wielu wyśmienitych potraw przygotowanych na bazie polskich produktów oraz obejrzeć przygotowane stoiska.

Fotografie własne

Była to również znakomita okazja do nawiązania nowych kontaktów i porozmawiania z przedstawicielami wielu krajów w niezobowiązującej atmosferze. W spotkaniu udział wzięło około 200 osób, Polskie Stowarzyszanie Producentów Oleju reprezentował dyrektor generalny- Adam Stępień oraz Joanna Wróblewska, która zadbała o oprawę stoiska.

Cieszymy się, że przedstawiciele dyplomacji różnych krajów mieli możliwość skosztowania oleju rzepakowego i zapoznania się z jego funkcjonalnością w kuchni.