14 lutego br. podczas XX Międzynarodowych Targów Ferma Bydła w Łodzi Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego zorganizował seminarium w ramach Forum Hodowli Bydła – Produkcja Mleka i Żywca Wołowego poświęcone żywieniu bydła mięsnego i profilaktyce weterynaryjnej w stadach bydła mięsnego. Cenne informacje i praktyczne wskazówki przedstawili w tym zakresie w swoich prezentacjach dr Andrzej Łozicki ze Szkoły Głównej Gospodarstw Wiejskiego oraz lekarz weterynarii Wojciech Wójcik. Kulminacyjnym elementem seminarium był panel dyskusyjny dotyczący możliwości wykorzystania śruty rzepakowej w żywieniu bydła opasowego, w którym udział wzięli Prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych Juliusz Młodecki oraz Dyrektor Generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju Adam Stępień. 


Moderujący dyskusję Prezes PZHiPBM Jacek Zarzecki docenił na wstępie niezwykle efektywną i nieczęsto spotykaną wciąż w polskim rolnictwie współpracę producentów rolnych i przemysłu przetwórczego, jaką realizują KZPRiRB i PSPO nie tylko w zakresie promowania wykorzystania rodzimych źródeł białka paszowego, ale efektywnej reprezentacji całego łańcucha dostaw produktów z rzepaku. Obaj prelegenci podkreślili z kolei praktyczny brak ograniczeń w zakresie dywersyfikacji białka paszowego w kierunku śruty rzepakowej w chowie bydła, co przy okazji nie tylko skraca łańcuch dostaw pasz, ale jednocześnie wspomaga całego polskie rolnictwo.

„Eksport śruty rzepakowej do innych krajów UE bardzo powoli, ale systematycznie spada, co wskazuje, że polscy hodowcy coraz bardziej przekonują się do pasz rzepakowych. Rzepak jest i będzie podstawowym źródłem lokalnym białka, wiele zawdzięczamy w tym kontekście rozwojowi produkcji biopaliw, które wygenerowały rynkowe zapotrzebowanie na olej. Gdybyśmy jednak stosowali śrutę wykorzystując obecne już możliwości, to pomimo pewnych ograniczeń żywieniowych – w szczególności w przypadku drobiu i trzody - to przy tym pogłowiu zwierząt gospodarskich, które mamy w Polsce, popyt na śrutę rzepakową znacznie przewyższałby podaż” – powiedział Adam Stępień.

„Wspólnie z KPZRiRB podejmujemy działania na rzecz promocji i edukacji producentów rolnych w kierunku wykorzystania śruty rzepakowej w rodzimej produkcji zwierzęcej, bo to szansa na wzmocnienie całego krajowego łańcucha żywnościowego.  Eksport śruty rzepakowej w dobie ogromnego deficytu białkowego w całej Europie to poniekąd przejaw naszej niegospodarności zważywszy na to, ile wydajemy na import śruty sojowej. Nie twierdzimy, że zastąpimy ją śrutą rzepakową w 100%, to niemożliwe, ale akurat w przypadku produkcji bydła mięsnego nie ma żadnych przeciwskazań, aby w całości bilansować potrzeby białkowe komponentami rzepakowymi – podsumował Dyrektor PSPO.