W celu ułatwienia rolnikom decyzji o wyborze odmiany rzepaku porównano 19 odmian populacyjnych i 77 odmian mieszańcowych spośród znajdujących się aktualnie w Krajowym Rejestrze Odmian Roślin Uprawnych.


Wybór odmiany w dużym stopniu wpływa na efekty produkcyjne i ekonomiczne uprawy rzepaku, jednak duża liczba oferowanych odmian może wpłynąć na trudność w wyborze najlepszej. 

W wydanym właśnie Rankingu Odmian Rzepaku 2020 dokonano oceny porównawczej na podstawie wyników badań z doświadczeń Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU). W obu rankingach odmiany uszeregowano począwszy od najlepszych do stosunkowo gorszych na podstawie sumy punktów przeliczeniowych z 5 cech ważonych. Kolorami w prosty i przejrzysty sposób oznaczono istotność każdej z cech danej odmiany w porównaniu z pozostałymi.

 

Ranking odmian 2020 do pobrania >>>