Oddajemy niniejszym w Państwa ręce specjalistyczną publikację w całości poświęconą zastosowaniu pasz rzepakowych w żywieniu trzody chlewnej pt. „Żywienie świń produktami pochodzenia rzepakowego – podsumowanie dekady”.  Tytuł ten nie jest przypadkowy, albowiem minęło właśnie 10 lat od pierwszej tego typu inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju. Wówczas we współpracy z uznanymi ekspertami żywieniowymi udało nam się stworzyć kompleksową broszurę na temat norm stosowania pasz rzepakowych w żywieniu zwierząt traktującą przeglądowo o różnych gatunkach zwierząt gospodarskich. Od tamtego czasu wiele się jednak zmieniło na krajowym rynku śruty rzepakowej, a sam rzepak nie przypadkowo jest obecnie postrzegany już nie tylko jako kluczowa krajowa roślina oleista, ale właśnie oleisto-białkowa.


Polscy rolnicy coraz chętniej sięgają po pasze rzepakowe, ale wciąż jesteśmy daleko od pełnego wykorzystania możliwości wynikających ze skali i struktury produkcji zwierzęcej oraz rodzimego potencjału wytwórczego śruty, który przecież również rozpoczyna się od lokalnego rolnictwa. Polska jest obecnie trzecim producentem rzepaku, nasze zbiory sięgały już znacznie powyżej 3 mln ton nasion, co z kolei powoduje, ze przemysł olejarski jest w stanie dostarczyć na rynek relatywnie duże ilości wysokiej jakości białkowych komponentów paszowych. Mogą, ale i wręcz powinny – na co wskazuje również lektura i wnioski z tej publikacji - mieć zastosowanie również w żywieniu trzody chlewnej. Potwierdzają to zarówno coraz lepsze efekty ekonomiczne jej stosowania, jak również wyniki analiz i wdrożeń terenowych jednoznacznie dowodzące na realne możliwości istotnego zwiększenia w dawce żywieniowej dla świń udziału śruty poekstrakcyjnej i makuchu rzepakowego.

Promując pasze rzepakowe wśród polskich hodowców oczywiście realnie podchodzimy do tej kwestii choćby w kontekście możliwości całkowitego zastąpienia śruty sojowej. Wyeliminowanie importu białka paszowego jest w tej chwili niemożliwe, głównie ze względu na skalę jego zapotrzebowania, co nie oznacza jednak, że nie powinno następować zwiększanie udziału krajowego surowca. Rzepak pod tym względem daje na tle innych roślin uprawianych w Polsce największe możliwości, dlatego skupiając się właśnie na nim podjęliśmy współpracę z najlepszymi krajowymi ekspertami żywieniowymi w celu zreasumowania najnowszej wiedzy w zakresie stosowania pasz rzepakowych w chowie świń, czego wynikiem jest niniejsza publikacja.

Zachęcamy do jej lektury podkreślając, że jej powstanie to praktyczna realizacja jednego z haseł, pod jakimi staramy się promować pasze rzepakowe tj. „Z polskich pól dla krajowej hodowli”. Broszura została bowiem zrealizowana ze wsparciem środków Funduszu Promocji Roślin Oleistych, którego elementarną częścią strategii, zgodnie z decyzjami współtworzących go producentów rzepaku, jest właśnie promocja śruty rzepakowej.

Publikacja do pobrania:

Publikacja została sfinansowana z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.