Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju rozpoczęło aktywne działania na rzecz wspierania bioróżnorodności, ochrony pszczół i innych zapylaczy. W ramach projektu „Cud miód”, którego koordynatorem jest Ewa Myśliwiec – dyrektor biura PSPO, prowadzone są w 2021 r. liczne działania zwracające uwagę na rolę pszczół w środowisku, korzyści wynikające ze współpracy producentów rzepaku i pszczelarzy, a także działania edukacyjne dla dorosłych i dzieci sprzyjające tworzeniu miejsc przyjaznych pszczołom oraz promocji miodu z polskich pól i pasiek.


W ramach projektu powstała dedykowana rolnikom broszura o stosowaniu środków ochrony roślin w rzepaku w sposób bezpieczny dla owadów zapylających, wzbogacona o treści nt. właściwości produktów pszczelich, w szczególności miodu rzepakowego oraz dobrej praktyki współpracy producenta rzepaku i pszczelarza. Producenci rzepaku oskarżani są często o trucie pszczół, co uderza również w wizerunek oleju rzepakowego. Stosowanie środków ochrony rzepaku zgodnie z reżimem jest bezpieczne dla pszczół, dlatego warto prowadzić działania edukacyjne w tym zakresie. Wydawcą publikacji pt. „Rzepak – zapylanie, ochrona, bezpieczeństwo pszczół i jakość miodu” jest PSPO, partnerem Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, a patronat objął Polski Związek Pszczelarski. Broszura w nakładzie 5 tys. sztuk trafi do bezpłatnej dystrybucji wśród producentów rzepaku oraz będzie dostępna do pobrania na stronie http://www.pspo.com.pl/publications/794ee30e8e88acfc734d8ebda05d7e85b6a3ada9.pdf 

 

 

W ramach partnerstwa z gminą Pawłowice (woj. śląskie) odbędzie się kilka działań zwracających uwagę lokalnej społeczności na tworzenie miejsc przyjaznych dla pszczół i innych zapylaczy. W szczególności w Pawłowicach wiosną 2021 r. zostanie utworzone miejsce przyjazne pszczołom poprzez nasadzenia wieloletnich roślin miododajnych, ulokowanie domków dla owadów, uli pokazowych i instalacji o charakterze edukacyjnym. Zakładanie miejsc przyjaznych pszczołom w przestrzeni publicznej jest pożytkiem dla samych pszczół, ale również korzystnie wpływa na promocję produktów pszczelich.

Wiosną ukaże się również książeczka dla dzieciaków pt. „Cud miód” w formie kolorowanki z pięknymi autorskimi rysunkami z łamigłówkami i ciekawostkami nt. pszczół, ich ochrony i promująca spożycie m.in. miodu. Adresatem tego działania będą przedszkolaki i dzieci wczesnoszkolne. Książeczkę tę otrzymają m.in. wszystkie dzieci z terenu gminy Pawłowice. Urząd Gminy planuje dodatkowo warsztaty dla dzieci z zakresu wiedzy o pszczołach i produktach pszczelich. Warto edukować dzieci od najmłodszych lat, aby dbały o zdrowie i wybierały produkty pochodzące od pszczół oraz rozumiały ich rolę dla środowiska.

 

 

W ramach projektu „Cud miód” przygotowaliśmy też 2 tysiące fiolek z nasionami roślin miododajnych, które będziemy przekazywać wszystkim zainteresowanym, aby zakładali przydomowe łąki kwietne. Fiolki zostały przygotowane wspólnie z Fundacją Łąka. Nasiona można wysiać wiosną do gruntu lub w donicach na balkonie. Są to nasiona roślin jednorocznych z instrukcją wysiania i zachętą do spożywania miodu.

 

 

Po okresie zapylania pól rzepakowych zostaną zakupione miody rzepakowe od lokalnego producenta, które będą przekazywane np. w ramach promocji miejsca przyjaznego pszczołom, przy okazji warsztatów, zajęć edukacyjnych czy pikników itp.

Wszystkie działania odbywają się z finansowaniem z Funduszu Promocji Roślin Oleistych, którym administruje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.