W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju pragniemy niniejszym przekazać na Państwa ręce naszą najnowszą publikację w postaci „Kodeksu Dobrych Praktyk stosowania oznakowania „Wolne od GMO” dla przetwórców rzepaku”.


Inicjatywa powstania standardu branżowego dla stosowania oznakowania „Wolne od GMO” przez przetwórców rzepaku miała na celu ułatwienie właściwej interpretacji i stosowania przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2019 roku o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów, co jest oczywiście środkiem zmierzającym do kluczowego celu przedsięwzięcia, jakim jest promocja stosowania pasz rzepakowych i oleju rzepakowego poprzez zapewnienie lepszej rozpoznawalności krajowych produktów przerobu nasion rzepaku w zakresie nie występowania modyfikacji genetycznych. 

Kodeks, którego oficjalna prezentacja miała miejsce podczas webinarium branżowego w dniu 17 marca 2021 r., powstał we współpracy z kancelarią KPMG Law oraz merytorycznym wsparciem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Polskiej Izby Mleka. Jego powstanie nie mogłoby mieć jednak miejsca bez zaangażowania i pomocy ekspertów ze zrzeszonych w PSPO tłoczni, którym należą się szczególne podziękowania za ich wkład i chęć podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Realizując w praktyce zapowiadaną w trakcie webinarium rychłą publikację kodeksu, oddajemy go wreszcie w Państwa ręce z nadzieją, że spełni on Państwa oczekiwania ii okaże się przydatny w ramach prowadzonej działalności przetwórczej rzepaku.

Publikacja do pobrania:

 

Realizacja standardu branżowego „Kodeks Dobrych Praktyk stosowania oznakowania „Wolne od GMO” dla przetwórców rzepaku” odbyła się ze środków Funduszu Promocji Roślin Oleistych.