Zarząd PSPO przyjął w poczet Członków Wspierających PSPO Zakłady Tłuszczowe Bielmar Sp. z o.o. z Bielska Białej.


Przyjęcie nastąpiło na mocy Uchwały nr 8/2021w oparciu o złożoną deklarację oraz Statut Stowarzyszenia.

Jednocześnie przedstawiciele Bielmar tj. Daniel Czerwik - wiceprezes Zarządu i dyrektor ds. sprzedaży i marketingu oraz Arkadiusz Gasidło - kierownik Działu Agrotechniki zostali członkami zwyczajnymi PSPO.

Przedstawiciele Bielmar specjalizujący się w wybranym obszarze merytorycznym wejdą również w skład zespołów roboczych Stowarzyszenia, np. Zespołu ds. jakości surowca, oleju, śruty i makuchu itp.

 

Więcej o firmie na stronie www.bielmar.pl