Serdecznie zapraszamy do udziału w XIV Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, którego tematem będzie: „Jakie rośliny oleiste uprawiać w ramach Europejskiego Zielonego Ładu: rzepak, soję czy słonecznik?”. Forum odbędzie się w dniu 26 stycznia 2022 r.  w Centrum Transferu Wiedzy i Informacji im. Leona Janty-Połczyńskiego w Minikowie, a także online.


Czternasta edycja Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, poświęcona zostanie tematyce uprawy roślin oleistych takich jak: rzepak, soja i słonecznik w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu i ma posłużyć jako platforma wymiany opinii, spostrzeżeń i doświadczeń, jak również stanowić merytoryczne spotkanie z autorytetami branży rolniczej obejmujące swym zakresem naukę, przemysł i biznes.

Szczegóły dotyczące konferencji na poniższym plakacie.

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wcześniejszej rejestracji: Rejestruj

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Osoby uczestniczące w konferencji w formie stacjonarnej na miejscu w Minikowie otrzymają pakiet materiałów konferencyjnych. Do osób uczestniczących online pakiet zostanie wysłany przez Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres. Liczba pakietów konferencyjnych jest ograniczona. O możliwości otrzymania pakietu decyduje kolejność zgłoszeń oraz uczestnictwo w wydarzeniu w formie online.

Program

10.30-11.00          Rejestracja gości

11.00-11.10          Uroczyste otwarcie XIV Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych:

                                 - Ryszard Kamiński, Dyrektor KPODR

                                 - Juliusz Młodecki, Prezes KZPRiRB

                                 - Adam Stępień, Dyrektor Generalny PSPO

11.10-11.30          Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – założenia Europejskiego Zielonego Ładu

11.30-12.00         „Wpływ EZŁ na rynek środków ochrony roślin oleistych”

                                 – prof. dr hab. Marek Mrówczyński, IOR-PIB w Poznaniu

                                 – prof. dr hab. Marek Korbas, IOR-PIB w Poznaniu

                                 – dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR-PIB w Poznaniu

                                 – dr hab. Roman Krawczyk, IOR-PIB w Poznaniu

                                 – dr Ewa Jajor, IOR-PIB w Poznaniu

                                 – dr Przemysław Strażyński, IOR-PIB w Poznaniu

                                 – dr Anna Nowacka, IOR-PIB w Poznaniu

                                 – mgr Wojciech Śliwiński, IOR-PIB w Poznaniu

12.00-12.20         „Uprawa roślin oleistych w praktyce rolniczej a płodozmian”

                                 - Paweł Kaczmarek, Fundacja Rozwoju Rolnictwa „Terra Nostra”

12.20-14.00          Dyskusja panelowa:

                                 - moderator Adam Stępień, Dyrektor Generalny PSPO

                                 • Juliusz Młodecki – Prezes Zarządu KZPRiRB

                                 • Janusz Łojewski – Prezes Zarządu Agrolok

                                 • dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR-PIB w Poznaniu, dyrektor IOR-PIB

                                 • Przemysław Szubstarski – Prezes Zarządu Corteva Agriscience Poland Sp. z o.o.

                                 • Przedstawiciel MRiRW

14.00                    Obiad