W tym roku PSPO ponownie prowadzi działania we współpracy z redakcjami prasy specjalistycznej.


Eksperckie materiały ukażą się w Gazecie Lekarskiej, wydawanej przez Naczelną Izbę Lekarską, która trafia na adresy domowe lekarzy w Polsce w nakładzie aż 170 000 egzemplarzy. Artykuły ukażą się również w pismach dla dietetyków, takich jak Food Forum i Współczesna Dietetyka. 

  

 

Sfinansowano z Funduszu Promocji Roślin Oleistych