"Stawiam na pasze rzepakowe w żywieniu bydła mlecznego" to temat VII już edycji konferencji PSPO popularyzującej użycie pasz rzepakowych w żywieniu zwierząt. Tegoroczna konferencja miała miejsce w hotelu Via Baltica k.Łomży. 


 15 listopada w Hotelu Via Baltica k.Łomży miała miejsce VII Ogólnokrajowa konferencja Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju na temat śruty rzepakowej pt. „Stawiam na pasze rzepakowe w żywieniu bydła mlecznego”. Nie bez powodu kolejną edycję konferencji zorganizowaliśmy na Podlasiu, które jest kluczowym regionem kraju pod względem tego kierunku rolnictwa – nie bez kozery mówi się, że co piąta szklana mleka pochodzi w właśnie z Podlasia. Celem szczegółowym wydarzenia określono budowanie świadomości hodowców bydła mlecznego na temat walorów białkowych komponentów paszowych z rzepaku i praktycznych możliwości szerszego ich stosowania w codziennej praktyce produkcyjnej mleka. 

Po oficjalnym otwarciu konferencji przez m.in. Prezesa Zarządu PSPO Mariusza Szeligę, dyrektor generalny PSPO Adam Stępień omówił aktualną sytuację na rynku produktów przerobu rzepaku w Polsce i Europie. Następnie mieliśmy przyjemność uczestniczyć w merytorycznych prelekcjach najznamienitszych akademickich fachowców w swojej dziedzinie. Wysłuchaliśmy wykładu profesora Zygmunta Kowalskiego z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, który opowiadał nam o motywach wyboru poekstrakcyjnej śruty rzepakowej w żywieniu krów mlecznych. Pan profesor z wielkim zapałem oraz widoczną, ogromną wiedzą zachęcał obecnych na konferencji rolników (których frekwencja oscylowała wokół 200) do wyboru pasz rzepakowych nie z powodów ekonomicznych, ale z powodów realnych korzyści dla zwierząt gospodarskich. Obecni na prelekcji mieli nieskrępowaną możliwość zadawania pytań, z której niejednokrotnie korzystali – a zarówno pytanie, jak i odpowiedź pana profesora Kowalskiego emanowały merytorycznością i znajomością tematu.

Po tej części konferencji przyszedł czas na wykład kolejnego przedstawiciela Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – pana profesora Pawła Górki. Przedstawił on wyniki badań krajowych nad wykorzystaniem poekstrakcyjnej śruty rzepakowej oraz innych pasz białkowych w żywieniu cieląt. Badania odbywały się we współpracy z PSPO. Wyniki badań pana profesora nie pozostawiały złudzeń – umiejętne korzystanie z poekstrakcyjnej śruty rzepakowej pozwala na zmniejszenie kosztów żywienia cieląt. Jednocześnie, poekstrakcyjna śruta rzepakowa nie jest gorszym źródłem białka w paszy starterowej dla cieląt niż DGGS czy otręby pszenne. Podczas tej prelekcji również zaciekawienie rolników omawianymi zagadnieniami objawiało się szeregiem wartościowych pytań.

O paszach rzepakowych w różnych modelach produkcji mleka i wołowiny uczestnikom konferencji opowiadał pan profesor Marcin Gołębiewski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Poruszył on temat czynników kształtujących produkcyjność i funkcjonalność produkcji mleka i wołowiny w Polsce oraz dokonywał rachunków ekonomicznych w różnych modelach żywienia bydła.

Po merytorycznych wstąpieniach przedstawicieli akademickich nastąpił czas na debatę ekspercką. Uczestniczyli w niej: Wojciech Mojkowski, dyrektor PODR w Szepietowie, Piotr Szysz – przewodniczący zespołu roboczego ds. śruty i makuchu PSPO, Juliusz Młodecki, prezes zarządu KZPRiRB, Mariusz Olejnik – prezes Polskiej Federacji Rolnej oraz Zbigniew Wróblewski – koordynator zespołu ds. doradztwa żywieniowego PFHBiPM. Pytania zadawane przez moderatora debaty, Piotra Łuczaka, dotyczyły aktualnych problemów w branży. Dotknięto zagadnień embarga na śrutę sojową, prognoz zbiorów i zasiewów rzepaku w przyszłych latach, czy też rynku rzepaku w obliczu wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. Padały także pytania w kontekście tematu konferencji – o sposobach zapewnienia dobrej strawności śruty rzepakowej, o prawidłowe bilansowanie pasz w oparciu o ten komponent białkowy. Uczestnicy debaty dzielili się swoimi poglądami na podstawie własnych doświadczeń i znajomości rynku.

Jako PSPO dziękujemy za świetną  frekwencję na wydarzeniu podlaskim rolnikom – to dzięki Państwa chęci poszerzania wiedzy w zakresie stosowania pasz rzepakowych takie konferencje mają sens, a my jako organizatorzy możemy pochwalić się frekwencyjnymi sukcesami. Dziękujemy również gościom przybyłym na konferencję z posłem na Sejm RP ziemi podlaskiej Stefanem Krajewskim na czele. Dziękujemy przedstawicielom mediów oraz naszym partnerom branżowym – Podlaskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oraz Krajowemu Zrzeszeniu Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. Wydarzenie zorganizowaliśmy ze wsparciem Funduszu Promocji Roślin Oleistych.

Do zobaczenia na następnej edycji wydarzenia w przyszłym roku! Informację o niej znajdziecie Państwo jak zawsze na naszej stronie internetowej, do regularnego obserwowania której serdecznie Państwa zachęcamy. 

 

 

 

Zdjęcia: Piotr Łuczak, Adam Stępień