VII Ogólnokrajowa konferencja PSPO na temat śruty rzepakowej w żywieniu bydła mlecznego, jaka odbyła się 15 listopada 2023 r. w Łomży, była doskonałą okazją do uhonorowania prof. Zygmunta Kowalskiego – niekwestionowanego autorytetu w tej dziedzinie – członkostwem honorowym naszego Stowarzyszenia.


Pamiątkowy dyplom potwierdzający przyznane przez Zarząd członkostwo honorowe PSPO wręczyli profesorowi Prezes Mariusz Szeliga oraz Dyrektor Generalny Adam Stępień dziękując za wieloletnie wsparcie eksperckie działań Stowarzyszenia ukierunkowanych na promowanie wykorzystania i edukowanie rolników na temat możliwości stosowania pasz rzepakowych.

Profesor Zygmunt Kowalski, doświadczony praktyk i ceniony wykładowca akademicki, od lat obala mity dotyczące stosowania pasz rzepakowych w chowie zwierząt  popularyzując je w szczególności w żywieniu bydła mlecznego.

Serdecznie gratulujemy panu profesorowi dotychczasowych sukcesów naukowych i życzymy ich jeszcze więcej!