Z przyjemnością informujemy, że Dr hab. Małgorzata Wroniak, Profesor SGGW, oraz dr inż. Katarzyna Ratusz, zostały uhonorowane członkostwem honorowym Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.Uroczyste wręczenie dyplomów pamiątkowych odbyło się podczas Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju, które miało miejsce 8 maja 2024 roku w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dyplomy wręczyli Prezes Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju, Mariusz Szeliga, oraz Dyrektor Generalny, Adam Stępień.

 

 


Dr hab. Małgorzata Wroniak - Profesor SGGW

Dr hab. Małgorzata Wroniak jest pracownikiem naukowym i wykładowcą akademickim w Instytucie Nauk o Żywności na SGGW w Warszawie. Specjalizuje się w technologii i chemii tłuszczów, ze szczególnym uwzględnieniem olejów tłoczonych na zimno. Jest autorką ponad 100 publikacji naukowych oraz licznych ekspertyz z zakresu jakości i bezpieczeństwa tłuszczów. Od 2001 roku aktywnie działa w Polskim Towarzystwie Technologów Żywności oraz EuroFedLipid.

dr inż. Katarzyna Ratusz

Dr inż. Katarzyna Ratusz kieruje Zakładem Technologii Tłuszczów i Koncentratów Spożywczych na SGGW w Warszawie. Specjalizuje się w technologii tłuszczów i olejów jadalnych oraz przetwórstwa i zastosowania produktów ubocznych tłoczenia olejów. Jest autorką licznych publikacji naukowych oraz współautorką podręczników akademickich. Aktywnie działa w Polskim Towarzystwie Technologów Żywności oraz Euro Fed Lipids.

Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z tak wybitnymi ekspertami, którzy nieustannie dążą do podnoszenia standardów jakości i bezpieczeństwa w branży olejarskiej. Ich znaczący wkład w rozwój technologii tłuszczów i olejów jadalnych jest niezwykle ceniony i stanowi inspirację dla całej społeczności naukowej oraz przemysłowej.