Regulamin newslettera Oil Express

1. Witryna www.pspo.com.pl umożliwia zapisanie się do newslettera i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnego newslettera Oil Express wysyłanego przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-684) przy ul. Wspólnej 56 (dalej: „PSPO”)

2. Zapis do newslettera wymaga podania adresu e-mail. Adres e-mail będzie służył jedynie do wysyłania do Państwa newslettera.

3. Newsletter wysyłany jest raz na miesiąc.

4. Po zapisaniu się do newslettera będą Państwo otrzymywać informacje na tematy branżowe, w szczególności koncentrujące się wokół branży rzepakowej, olejowej, paszowej i biopaliwowej. Informacje zawarte w newsletterze mogą stanowić informację handlową, w rozumieniu art. 2 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która dotyczyć może zarówno PSPO, jak i jego partnerów.

5. Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania naszego newslettera – przez kliknięcie stosownego linka zamieszczonego na końcu każdej wiadomości wysłanej w ramach newslettera.

6. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące newslettera należy zgłaszać na adres biuro@pspo.com.pl. PSPO podejmie starania, aby odpowiedzieć na Państwa pytania w ciągu 10 dni roboczych.

7. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-684) przy ul. Wspólnej 56.

8. Przetwarzane są następujące kategorie Państwa danych osobowych: adres e-mail (przy czym w Państwa adresie może znajdować się również informacja o: imieniu i nazwisku oraz pracodawcy).

9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane aż do czasu otrzymania od Państwa żądania zakończenia subskrypcji newslettera. Państwa dane osobowe zostaną usunięte także w przypadku podjęcia przez Administratora decyzji o zakończeniu świadczenia newslettera.

10. Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom.

11. Podstawą przetwarzania Państwa danych jest umowa na świadczenie nieodpłatnej usługi newslettera – art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

12. Przysługuje Państwu prawo do:

a) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych,

b) żądania skorygowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych,

c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,

d) przenoszenia danych – poprzez otrzymanie danych od administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,

e) złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

13. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres biuro@pspo.com.pl . Ponadto żądanie usunięcia danych (rezygnacja z subskrypcji) może być zrealizowane przez kliknięcie stosownego linka zamieszczonego w stopce wiadomości newslettera.  

14. Niniejszy regulamin obowiązuje od 24 maja 2018 roku.