Mamy niezmierną przyjemność oddać niniejszym w Państwa ręce specjalistyczną publikację Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju pt. „Żywienie bydła mlecznego produktami pochodzenia rzepakowego”. Jest to już kolejne wydawnictwo PSPO, z serii zapoczątkowanej w 2020 roku publikacją dotyczącą żywienia świń, stanowiące skumulowany przegląd szczegółowej wiedzy eksperckiej, zarówno tej naukowej, jak i praktycznej – co ma tym szczególniejsze znaczenie – ukazujące realne możliwości stosowania pasz rzepakowych w krajowej produkcji zwierzęcej. 


Śruta rzepakowa to najważniejsze krajowe źródło białka paszowego. Jego dostępność determinują dwa prozaiczne, acz kluczowe elementy tzn. podaż rzepaku oraz przerób nasion w Polsce. W przypadku tego pierwszego mamy w ostatnich latach ponownie, i to dosyć wyraźnie, zaznaczoną tendencję wzrostową, za którą naturalnie podążają przetwórcy skupieniu w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju. Dobre zbiory rzepaku szczególnie w ostatnich dwóch latach, jak również rekordowy przerób tłoczni zrzeszonych w PSPO w sezonie 2020/2021, skłaniają ponownie do rzetelnego podjęcia tematu wykorzystania śruty rzepakowej w rodzimej hodowli, w szczególności tam, gdzie bariery jej zastosowania często znacznie wykraczają ponad realia praktyczne. A tak w jest zwłaszcza w przypadku przeżuwaczy.

Z uwagi na istotę ekonomiczną oraz skalę produkcji krajowej szczególnego znaczenia w efektywnym zagospodarowaniu krajowych pasz rzepakowych nabiera stosowanie ich w skarmianiu bydła. Podkreślenia wymaga fakt, za opiniami ekspertów, że poekstrakcyjna śruta rzepakowa w żywieniu krów mlecznych jest pełnowartościowym substytutem śruty sojowej.  Niniejsza publikacja, którą mogliśmy zrealizować ze środków Funduszu Promocji Roślin Oleistych i we współpracy z uznanymi autorytetami w zakresie żywienia krów i produkcji mleka, jest zbiorem artykułów eksperckich, które – powstając całkowicie niezależnie od siebie – tworzą merytorycznie spójną całość potwierdzając jednolicie powyższą tezę.

Kierując nasze wydawnictwo przede wszystkim do rolników i doradców żywieniowych mamy nadzieję, że jej lektura będzie inspirować do szerszego stosowania śruty i makuchu rzepakowego w produkcji mlecznej i pozwoli na efektywne skonfrontowanie wszystkich wątpliwości, które wciąż przewijają się w dyskusji na ich temat. Warto jednak stawiać na białkowe komponenty z rzepaku, bo bezpieczeństwo paszowe to bezpieczeństwo żywnościowe.

Publikacja do pobrania:

Publikacja została sfinansowana z Funduszu Promocji Roślin Oleistych